Har du brug for hjælp?
Voi swirl

Vælg Land

More languages

(Automatic translations by Google Translate)

Privacy Policy

 1. Generelt

I denne privatlivspolitik (”Privatlivspolitik”) beskrives, hvorledes Voi Technology AB, org. nr. 559160-2999, (”Voi”, ”Vi”, ”Os”, ”Vores”) som dataansvarlig behandler sine kunders (”Du”, ”Dig”, ”Dine”) personoplysninger ved brug af Ydelserne.

Spørgsmål vedrørende denne Privatlivspolitik og Vois behandling af Dine personoplysninger kan sendes til info@voiapp.io eller til Vois databeskyttelsesrådgiver:

Voi Technology AB

Databeskyttelsesrådgiver: Jonas Rundberg, e-mail: jonas.rundberg@voiapp.io

Besøgsadresse: Warfvinges väg 34, 112 51 Stockholm, Sverige, postadresse: c/o Box 3147, 103 62 Stockholm, Sverige

2. Indsamling, behandlingsformål og brug af personoplysninger

Voi indsamler personoplysninger, som Du afgiver, når Du opretter en konto i Voi-Appen, eller som dannes, når Du bruger Voi-Appen eller Ydelserne.

Voi behandler Dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende:

a) Med henblik på indgåelse, opfyldelse og administration af Vores kontraktforhold (herunder håndtering af betaling) med Dig behandler Vi følgende personoplysninger:

 • Lokaliseringsdata,
 • kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer),
 • enheds-id og
 • fotos af løbehjul, som Du uploader i Voi-Appen.

Vores retsgrundlag for behandling af Dine personoplysninger til dette formål er opfyldelse af Vores kontraktlige forpligtelser over for Dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

b) Med henblik på at udføre statistiske analyser og analysere data for at kunne udvikle Ydelserne for så vidt angår funktionalitet, sikkerhed og metoder samt analysere markeder og kunder behandler Vi følgende personoplysninger:

 • IP-adresse,
 • oplysninger om Din enhed og
 • oplysninger om Din brug af Voi-Appen og Ydelserne.

Vores retsgrundlag for behandling af Dine personoplysninger til dette formål er Vores legitime interesse i at kunne udvikle Ydelserne og øge Vores forståelse af markederne og kunderne (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Med henblik på de ovenfor beskrevne formål udfører Vi vores analyser på baggrund af anonymiserede/aggregerede oplysninger. Den ovenfor beskrevne behandling vil dog ske inden for rammerne af processen med at anonymisere og/eller aggregere oplysningerne.

c) Med henblik på udsendelse af markedsføring vedrørende Vois Ydelser såvel som ydelser fra tredjeparter kan Voi behandle personoplysninger om Dig i markedsføringsøjemed. Markedsføringen kan både være pr. e-mail, ved push-notifikationer og i selve appen. Vi kan endvidere som led i Vores markedsføringskommunikation behandle personoplysninger med henblik på at evaluere en markedsførings­kampagne. Til disse formål behandler Vi følgende personoplysninger:

 • Kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer).

Retsgrundlaget for udsendelse af markedsføring vedrørende Vores Ydelser og evaluering af markedsførings­kampagner er Vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) i at oplyse Dig om Ydelserne og analysere resultatet af Vores markedsføringskampagner. Vi behandler endvidere personoplysninger med henblik på at sende Dig markedsføring fra tredjeparter på baggrund af Dit samtykke (databeskyttelses­forordningens artikel 6, stk. 1, litra a), som Du til enhver tid kan trække tilbage.

Du kan altid fravælge Vores markedsføringstiltag, enten direkte i den konkrete markedsføringshenvendelse eller ved at kontakte Os på info@voiapp.io.

d) Med henblik på segmentering og analyse af positionsdata til brug for målrettede oplysninger på baggrund af Dine konkrete præferencer og adfærdsmønstre behandler Vi følgende personoplysninger:

 • Positionsdata

Retsgrundlaget for behandling af Dine personoplysninger til dette formål er opfyldelse af Vores kontraktlige forpligtelser over for Dig, dvs. således at Vi kan levere Ydelserne (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

e) Med henblik på at give dig loyalitetspoint for at bære hjelm, behandler Voi dine personoplysninger, når du sender et billede af dig selv iført hjelm, når du kører på en Voi-scooter. De personoplysninger, der behandles til dette formål, er:

 • Selfies, som du indsender

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger til dette formål er vores legitime interesse (artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR) i at tilskynde vores brugere til at bære hjelm, med henblik på at øge sikkerheden, når de bruger Voi-scootere.

f) Med det formål at forbedre den software, der gør det muligt for Voi at gennemgå selfies indsendt efter formål (e) ovenfor, bruger Voi de billeder, som du indsender, til at træne og forbedre softwarens evne til at reagere på hjelme, der vises på billederne. De personoplysninger, der behandles til dette formål, er:

 • Selfies, som du indsender

Retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger til dette formål er vores legitime interesse (artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR) i at være i stand til løbende at forbedre vores tjenester og sikre, at tjenesten til hjelm-selfie er så præcis som muligt.

Herudover kan Voi behandle Dine personoplysninger (alle de ovenfor beskrevne kategorier af personoplysninger) med henblik på overholdelse af love og forskrifter eller som følge af retskendelser (hvor behandlingsgrundlaget i så fald er en retlig forpligtelse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c)) eller med henblik på beskyttelse af Vois eller tredjemands rettigheder, f.eks. for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (hvor behandlingsgrundlaget i så fald er Vores legitime interesse i at beskytte Vois eller tredjemands rettigheder (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)).

Ud over de ovenfor beskrevne behandlingsaktiviteter kan Voi lejlighedsvis behandle Dine personoplysninger til andre formål, f.eks. hvis Du deltager i konkurrencer, der arrangeres af Voi. I så fald vil Du modtage særskilt orientering om behandlingen af Dine personoplysninger.

3. Videregivelse af personoplysninger

Voi videregiver personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • It-leverandører. Formålet med denne videregivelse er at kunne tilbyde Dig alle Ydelsernes funktioner. Disse leverandører behandler Dine personoplysninger i deres egenskab af databehandlere efter instruks fra Os og på Vores vegne. Vi videregiver alene personoplysninger i forbindelse med lovlig behandling til leverandører, som er nøje udvalgt, og som der er indgået skriftlig aftale med. Leverandørerne modtager alene de personoplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver.
 • Samarbejdspartnere inden for markedsføring. Formålet med denne videregivelse er, at Voi kan gennemføre markedsføringskampagner med bistand fra samarbejdspartnere inden for markedsføring, og retsgrundlaget er Vores legitime interesse i at kunne gennemføre markedsføringskampagner (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 • Koncernselskaber. Formålet med disse overførsler er intern administration og levering af Vores Ydelser til Dig. Retsgrundlaget er Vores legitime interesse i at kunne administrere Vores forretning og dermed levere Vores Ydelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 • Forsikringsselskaber. Formålet med denne videregivelse er håndtering af skadesanmeldelser og administration af Vores forsikringer. Retsgrundlaget er Vores legitime interesse i løbende at kunne håndtere skadesanmeldelser og administrere Vores forsikringer (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Vi kan endvidere videregive Dine personoplysninger til forsikringsselskaber, når forsikringsselskaberne kræver dette for at kunne behandle en skadesanmeldelse. Retsgrundlaget for en sådan videregivelse er ligeledes Vores legitime interesse i at bistå forsikringsselskaberne med håndteringen af skadesanmeldelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 • Domstole og modparter. Denne videregivelse sker med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (eller hvis Vi rammes af konkurs). Retsgrundlaget er Vores legitime interesse i, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 • Politiet og andre myndigheder. Formålet med denne videregivelse er at bistå politiet og andre myndigheder med deres efterforskning, i det omfang Vi er forpligtet hertil. Retsgrundlaget er overholdelse af en retlig forpligtelse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).
 • Mulige købere og sælgere. Formålet med denne videregivelse er at dele oplysninger med mulige købere og sælgere i en virksomhedsoverdragelse (f.eks. fusion eller opkøb), der omfatter Voi. Retsgrundlaget er Vores legitime interesse i at gennemføre et opkøb eller en fusion (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

I nogle tilfælde videregiver Voi Dine personoplysninger uden for EU/EØS, hovedsagelig ved udpegning af leverandører, der behandler personoplysninger uden for EU/EØS. Dette vil først ske, når Voi har sikret de fornødne garantier med henblik på tilstedeværelsen af et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, f.eks. ved at indgå kontrakter i overensstemmelse med EU’s standardkontraktbestemmelser for videregivelse af personoplysninger eller ved at sikre, at modtageren af personoplysningerne er underlagt Privacy Shield-aftalen vedrørende videregivelse af oplysninger til USA. Yderligere oplysninger om beskyttelse af personoplysninger ved videregivelse uden for EØS kan fås ved henvendelse til Os.

4. Opbevaring af personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil Dine personoplysninger blev indsamlet. Hvis personoplysningerne behandles på baggrund af Dit samtykke eller Vores legitime interesse, og Du trækker dit Samtykke tilbage eller gør indsigelse, vil behandlingen dog ophøre, uden at dette berører den behandling, der allerede er foretaget på det pågældende tidspunkt, og uden at det får betydning for en retlig forpligtelse til at behandle personoplysningerne. Personoplysninger, der behandles med henblik på at indgå, opfylde eller administrere en aftale mellem Dig og Voi, behandles, så længe Du er kunde hos Voi og har en Voi-konto. Hvis Din konto ophører, sletter Vi personoplysningerne fra Din konto, dog med undtagelse af personoplysninger som Vi skal opbevare pga. lovkrav eller med henblik på at varetage Vores juridiske interesser.

5. Rettigheder og kontakt

Du har visse rettigheder i forbindelse med Vores behandling af Dine personoplysninger. Dine rettigheder er følgende:

 • Ret til indsigt. Du har ret til at få en bekræftelse fra Os på, at Vi behandler Dine personoplysninger, herunder ret til indsigt i Dine personoplysninger og til at modtage en elektronisk kopi af Dine personoplysninger.
 • Ret til berigtigelse. Du har ret til at anmode om, at urigtige eller ufuldstændige personoplysninger om Dig ajourføres eller korrigeres.
 • Ret til at trække samtykke tilbage. I det omfang behandlingen af Dine personoplysninger sker på baggrund af Dit samtykke, har Du til enhver tid ret til at trække Dit samtykke tilbage.
 • Ret til indsigelse. Når Voi foretager behandling på retsgrundlaget legitime interesser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f), eller hvis behandlingen vedrører direkte markedsføring, har Du ret til at gøre indsigelse imod behandlingen. I så fald kan Vi være berettiget til fortsat at behandle Dine personoplysninger, hvis vi kan godtgøre at have en vægtig legitim interesse i den fortsatte behandling.
 • Ret til sletning (”ret til at blive glemt”). Under visse omstændigheder, f.eks. hvis du har gjort indsigelse imod behandlingen, og Vi ikke har en vægtig legitim interesse, kan du anmode om, at Dine personoplysninger slettes. Dette gælder dog ikke, hvis vi har en retlig forpligtelse til at behandle personoplysningerne, eller Dine personoplysninger behandles med henblik på andre legitime formål.
 • Ret til begrænsning. I visse tilfælde har du ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, således at oplysningerne alene lagres af Voi og ikke behandles til andre formål.
 • Ret til dataportabilitet. Hvis behandlingen sker på grundlag af Dit samtykke (databeskyttelses­forordningens artikel 6, stk. 1, litra a) eller en kontrakt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), og personoplysningerne er indhentet direkte fra Dig, er Du berettiget til at anmode om dataportabilitet, og du er i så fald berettiget til i et almindeligt anvendt, maskinlæsbart format at modtage Dine personoplysninger.

Du kan kontakte Os som anført nedenfor, hvis Du ønsker at håndhæve en af de ovennævnte rettigheder. Voi vil normalt besvare Din henvendelse inden for en måned.

Du kan kontakte Os på info@voiapp.io eller ved at sende et brev til Voi Technology AB, c/o Box 3147, 103 62 Stockholm, Sverige.

6. Klageadgang

Hvis Du ønsker at klage over Vores behandling af Dine personoplysninger, har Du ret til at indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden i Dit land.

 • I Sverige kontaktes det svenske datatilsyn (på svensk Datainspektionen).
 • I Danmark kontaktes Datatilsynet.
 • I Norge kontaktes det norske datatilsyn (på norsk Datatilsynet)
 • I Finland kontaktes det finske datatilsyn (på finsk Tietosuojavaltuutettu)

7. Sikkerhed

Voi søger med den teknologi, Voi anvender, samt med denne Privatlivspolitik at beskytte Dine personoplysninger mod uautoriseret adgang og uberettiget brug. Vi kan tilpasse disse foranstaltninger, efterhånden som ny teknologi bliver tilgængelig.

8. Ændringer til Privatlivspolitikken

Voi kan ændre denne Privatlivspolitik ved at offentliggøre en ny version af Privatlivspolitikken på Hjemmesiden og i Voi-Appen. Såfremt en ændring skyldes ændringer i Vores behandlingsaktiviteter, vil Vi dog gøre Dig opmærksom herpå ved at sende Dig en e-mail med oplysning om ændringen og i øvrigt træffe de foranstaltninger, der er nødvendige i henhold til den gældende databeskyttelseslovgivning.