Tarvitsetko apua?
Voi swirl

Valitse maa

Privacy Policy

 1. Yleistä 

Tämä tietosuojaseloste (“Tietosuojaseloste”) kuvaavaa miten Voi Technology AB, y-tunnus 559160-2999 (”Voi”, “Me”, “Meidän“), rekisterinpitäjänä käsittelee asiakkaidensa (“Sinä”) henkilötietoja heidän käyttäessään Palveluita.

Tätä Tietosuojaselostetta ja henkilötietojesi käsittelyä Voin toimesta koskevat kysymykset voi lähettää sähköpostiosoitteeseen info@voiapp.io tai Voin tietosuojavastaavalle:

Voi Technology AB

Tietosuojavastaava: Mikael Söderberg, sähköposti: mikael.soderberg@voiapp.io

Käyntiosoite: Warfvinges väg 34, 112 51 Stockholm, Postiosoite: c/o Box 3147, 103 62 Stockholm

2. Henkilötietojen kerääminen, tarkoitus ja käyttö

Voi kerää henkilötietoja, jotka annat luodessasi tilin Voi Sovellukseen tai henkilötietoja, jotka luodaan käyttäessäsi Voi Sovellusta tai Palveluita.

Voi käsittelee henkilötietojasi seuraavan mukaisesti:

a) Käsittelemme seuraavia tietoja solmiaksemme, täyttääksemme ja hallinnoidaksemme sopimussuhdettamme (mukaan lukien maksujen käsitteleminen) kanssasi:

 • Sijaintitiedot;
 • Yhteystiedot (kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero);
 • Laitteen tunnus; ja
 • Voi Sovellukseen lataamasi kuvat skoottereista.

Laillinen perusteemme henkilötietojesi käsittelemiselle tätä tarkoitusta varten on sopimusvelvoitteidemme täyttäminen kanssasi (GDPR 6(1)(b) artikla).

b) Käsittelemme seuraavia henkilötietoja suorittaaksemme tilastollisia analyyseja ja analysoidaksemme tietoja, jotta voimme kehittää Palveluiden toiminnollisuuksia, turvallisuutta ja toimintatapoja, sekä analysoidaksemme markkinoita ja asiakkaita:

 • IP-osoite;
 • Tiedot laitteestasi; ja
 • Tiedot Voi Sovelluksen ja Palveluiden käytöstäsi.

Laillinen perusteemme henkilötietojesi käsittelemiselle tätä tarkoitusta varten on oikeutettu etumme kehittää Palveluitamme ja lisäämään ymmärrystämme markkinoista ja asiakkaista (GDPR 6(1)(f) artikla). Suoritamme analyysimme yllä mainittuihin tarkoituksiin käyttämällä anonymisoituja tietoja/kokonaistietoja. Yllä mainittu käsittely tapahtuu kuitenkin tietojen anonymisoimista ja/tai kokoamista koskevan menettelyn rajoissa.

c) Voi voi käsitellä henkilötietojasi markkinointitarkoituksia varten, lähettääksemme sinulle Voin Palveluita sekä kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita koskevaa markkinointiviestintää. Markkinointiviestintää voidaan lähettää sähköpostitse, push-ilmoituksina tai sovelluksessa. Voimme markkinointiviestintämme yhteydessä myös käsitellä henkilötietojasi arvioidaksemme markkinointikampanjoita. Käsittelemme seuraavia henkilötietoja näitä tarkoituksia varten:

 • Yhteystiedot (kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)

Laillinen peruste Palveluitamme koskevan markkinointiviestinnän lähettämiselle ja markkinointikampanjoiden arvioimiseksi on oikeutettu etumme (GDPR 6(1)(f)) ilmoittaa sinulle Palveluistamme ja analysoida markkinointikampanjoidemme tuloksia. Käsittelemme henkilötietoja myös lähettääksemme sinulle markkinointiviestintää kolmansilta osapuolilta suostumuksesi perusteella (GDPR 6(1) artikla 1 lause (a) kohta), jonka voit milloin tahansa peruuttaa.

Voit aina jättäytyä pois markkinointiviestintämme piiristä joko suoraan markkinointiviestin kautta tai ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa info@voiapp.io.

d) Käsittelemme seuraavia henkilötietoja segmentoidaksemme ja analysoidaksemme sijaintitietoja, jotta voimme tarjota räätälöityä tietoa erityisiin mieltymyksiisi ja käyttäytymismalleihisi perustuen:

 • Sijaintitiedot

Laillinen peruste henkilötietojesi käsittelemiselle tätä tarkoitusta varten on sopimusvelvoitteidemme täyttäminen kanssasi, eli voidaksemme tarjota Palveluita (GDPR 6(1)(b) artikla).

e) Palveluiden hallinnoimiseksi

Yllä mainitun lisäksi Voi saattaa käsitellä henkilötietojasi (kaikkia yllä mainittuja henkilötietoryhmiä) noudattaakseen lakeja ja säännöksiä tai tuomioistuimen määräyksiä (jolloin käsittelyn laillinen peruste on lakisääteinen velvoite (GDPR 6(1)(c)) tai suojellakseen Voin tai kolmansien osapuolten oikeuksia, esim. oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi (jolloin käsittelyn laillinen peruste on oikeutettu etumme suojella Voin tai kolmansien osapuolien oikeuksia (GDPR 6(1)(f)).

Yllä mainittujen käsittelytoimien lisäksi Voi voi käsitellä henkilötietojasi satunnaisesti muihin tarkoituksiin, esim. osallistuessasi Voin järjestämiin kilpailuihin. Tässä tapauksessa saat erikseen lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä.

3. Henkilötietojen siirtäminen

Voi siirtää henkilötietoja seuraaville vastaanottajaryhmille:

 • IT-palveluiden tarjoajat. Näiden siirtojen tarkoitus on se, että pystymme tarjoamaan Sinulle kaikki Palveluiden toiminnot. Tällaiset palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietojasi henkilötietojen käsittelijöinä toimeksiannostamme ja puolestamme. Siirrämme henkilötietoja vain lakisääteisesti sallitun käsittelyn yhteydessä sellaisille palveluntarjoajille, jotka olemme huolellisesti valinneet ja joille olemme antaneet toimeksiannon kirjallisesti. Palveluntarjoajat vastaanottavat vain sellaisia henkilötietoja, jotka ne tarvitsevat suorittaakseen tehtävänsä.
 • Markkinointikumppanit. Näiden siirtojen tarkoituksena on, että Voi pystyy suorittamaan markkinointikampanjoita markkinointikumppaniensa avustuksella ja laillinen peruste on oikeutettu etumme suorittaa markkinointikampanjoita (GDPR 6(1)(f) artikla).
 • Konserniyhtiöt. Näiden siirtojen tarkoituksena on sisäinen hallinto ja Palveluiden tarjoaminen Sinulle. Laillinen peruste on oikeutettu etumme hallinnoida liiketoimintaamme ja näin ollen tarjota Palveluitamme (GDPR 6(1)(f) artikla).
 • Vakuutusyhtiöt. Näiden siirtojen tarkoituksena on käsitellä korvausvaatimuksia ja hallinnoida vakuutussopimuksiamme. Laillinen peruste on oikeutettu etumme käsitellä korvausvaatimuksia ja jatkuvasti hallinnoida vakuutussopimuksiamme (GDPR 6(1)(f) artikla). Lisäksi voimme antaa vakuutusyhtiöille henkilötietoja, kun vakuutusyhtiöt tätä edellyttävät käsitelläkseen korvausvaatimuksia. Laillinen peruste tälle siirrolle on oikeutettu etumme avustaa vakuutusyhtiöitä korvausvaatimusten käsittelyssä (GDPR 6(1)(f) artikla).
 • Tuomioistuimet ja vastapuolet. Näiden siirtojen tarkoituksena on oikeusvaateiden laatiminen, esittäminen ja puolustaminen (tai tilanne, jossa meidät on asetettu konkurssiin). Laillinen peruste on oikeutettu etumme oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi ja puolustamiseksi (GDPR 6(1)(f) artikla.
 • Lainvalvontaviranomaiset, mukaan lukien poliisi. Näiden siirtojen tarkoituksena on avustaa lainvalvontaviranomaisia ja poliisia näiden suorittamissa tutkimuksissa siinä laajuudessa, kun meillä on velvollisuus näin toimia. Laillinen peruste on lakisääteisten velvoitteidemme noudattaminen (GDPR 6(1)(c) artikla).
 • Mahdolliset ostajat ja myyjät. Näiden siirtojen tarkoituksena on jakaa tietoja mahdollisten ostajien tai myyjien kanssa sellaisten liiketoimien (esim. yrityskauppojen) yhteydessä, jotka koskevat Voita. Laillinen peruste on oikeutettu etumme suorittaa yrityskauppoja (GDPR 6(1)(f) artikla).

Voi saattaa joissain tapauksissa jakaa henkilötietojasi EU/ETA:n ulkopuolelle. Tämä tapahtuu pääasiassa silloin, kun Voi nimittää palvelukseensa palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja EU/ETA:n ulkopuolella. Tämä tapahtuu ainoastaan sen jälkeen, kun Voi on suorittanut asianmukaiset suojatoimet riittävän tietosuojan tason varmistamiseksi, esimerkiksi sitoutumalla EU:n tietojen siirtoa koskeviin vakiosopimuslausekkeisiin tai varmistamalla, että henkilötietojen vastaanottaja kuuluu henkilötietojen siirtoa Yhdysvaltoihin koskevan Privacy Shield –järjestelyn piiriin. Saat lisätietoja henkilötietojesi suojaamiseksi tehdyistä toimenpiteistä siirrettäessä niitä ETA:n ulkopuolelle ottamalla Meihin yhteyttä.

4. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietojasi säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten henkilötietosi kerättiin. Tästä poiketen, jos käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi tai oikeutetun etumme perusteella, suostumuksesi peruuttaminen tai käsittelyn vastustaminen päättää henkilötietojen käsittelyn toimestamme. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tai käsittelyn vastustamista suoritettuun käsittelyyn eikä lakisääteiseen velvoitteeseen käsitellä henkilötietoja. Henkilötietoja, joita käsitellään Sinun ja Voin välisen sopimuksen solmimiseksi, suorittamiseksi ja hallinnoimiseksi käsitellään niin kauan, kun olet Voin asiakas ja Sinulla on Voi-tili. Jos tilisi irtisanotaan, poistamme henkilötiedot tililtäsi pois lukien sellaiset henkilötiedot, jotka Meidän on säilytettävä lakisääteisten vaatimusten vuoksi tai suojataksemme laillisia etujamme.

5. Oikeudet ja yhteystiedot

Sinulla on tiettyjä oikeuksia suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Sinulla on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy tietoihin. Sinulla on oikeus saada vahvistus Meiltä siitä, että käsittelemme henkilötietojasi, mukaan lukien oikeus saada pääsy henkilötietoihisi ja saada sähköinen kopio henkilötiedoistasi.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen. Sinulla on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojesi päivittämistä tai korjaamista.
 • Oikeus suostumuksen peruuttamiseen. Siinä laajuudessa, kun henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi.
 • Vastustamisoikeus. Kun Voi käyttää oikeutettua etuaan (GDPR 6(1)(f) artikla) käsittelyn laillisena perusteena tai käsittely koskee suoramarkkinointia, Sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä. Tässä tapauksessa meillä voi olla oikeus jatkaa henkilötietojesi käsittelyä, jos voimme osoittaa huomattavan tärkeän oikeutetun edun käsittelyn jatkamiselle.
 • Oikeus tietojen poistamiseen (“oikeus tulla unohdetuksi”). Tietyissä tilanteissa, jos olet esim. vastustanut käsittelyä eikä meillä ole huomattavan tärkeää oikeutettua etua käsittelyn jatkamiselle, voit pyytää henkilötietojesi poistamista. Tämä ei kuitenkaan sovellu, jos meillä on lakisääteiden velvoite henkilötietojen käsittelylle tai muu oikeutettu tarkoitus, jota varten henkilötietojasi käsitellään.
 • Oikeus rajoittaa tietojen käsittely. Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, jolloin Voi pystyy ainoastaan säilyttämään henkilötietojasi, muttei käsittelemään niitä muihin tarkoituksiin.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Jos käsittely perustuu suostumukseesi (GDPR 6(1)(a) artikla) tai sopimukseen (GDPR 6(1)(b) artikla) ja henkilötiedot on saatu suoraan Sinulta, Sinulla on oikeus pyytää tietojen siirtoa, jolloin Sinulla on oikeus saada henkilötietosi yleisesti käytettävissä olevassa koneellisesti luettavassa muodossa.

Otathan meihin yhteyttä alla olevilla yhteystiedoilla halutessasi käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi. Voi vastaa pyyntöihisi yleensä kuukauden sisällä.

Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostiosoitteeseen: info@voiapp.io, tai lähettämällä postia osoitteeseen: Voi Technology AB, c/o Box 3147, 103 62 Stockholm.

6. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos sinulla on valituksia koskien suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyä, sinulla on oikeus tehdä valitus asuinmaasi tietosuojaviranomaiselle.

 • Ruotsissa ota yhteyttä Ruotsin Tietosuojaviranomaiseen (Sw. Datainspektionen)
 • Tanskassa ota yhteyttä Tanskan Tietosuojaviranomaiseen (Da. Datatilsynet)
 • Norjassa ota yhteyttä Norjan Tietosuojaviranomaiseen (No. Datatilsynet)
 • Suomessa ota yhteyttä Suomen Tietosuojaviranomaiseen (Fi. Tietosuojavaltuutettu)

7. Turvallisuus

Voin käyttämän teknologian tarkoituksena on yhdessä tämän Tietosuojaselosteen kanssa suojella henkilötietojasi luvattomalta pääsyltä ja käytöltä. Voimme päivittää näitä toimenpiteitä, kun uusia teknologioita saadaan käyttöön.

8. Muutokset Tietosuojaselosteeseen

Tätä Tietosuojaselostetta voidaan muuttaa Voin toimesta julkaisemalla uusi versio Tietosuojaselosteessa Verkkosivustolle ja Voi Sovellukseen. Jos muutokset johtuvat käsittelytoimissamme tapahtuvista muutoksista, ilmoitamme tästä lähettämällä Sinulle sähköpostin, joka sisältää tietoja muutoksesta ja teemme muut toimenpiteet, joita soveltuva tietosuojalainsäädäntö edellyttää.