Tarvitsetko apua?
Voi swirl

Valitse maa

Privacy Policy

1. Yleistä

Tämä tietosuojaseloste (“Tietosuojaseloste”) yhdessä käyttösopimuksen ja ehtojen (“Sopimus”) kanssa, jotka ovat saatavilla Voi verkkosivustolta www.voiscooters.com, kuvaavat miten Voi Technology Finland AB, y-tunnus 2986582-5 (”Voi”, “Me”, “Meidän“), rekisterinpitäjänä käsittelee asiakkaidensa (“Sinä”) henkilötietoja heidän käyttäessään Palveluita.

Ellei tässä Tietosuojaselosteessa toisin todeta, Tietosuojaselosteessa käytetyt määritelmät tarkoittavat samaa kuin Sopimuksessa. Tätä Tietosuojaselostetta ja henkilötietojesi käsittelyä Voin toimesta koskevat kysymykset voi lähettää sähköpostiosoitteeseen info@voiapp.io tai Voin tietosuojavastaavalle:

Voi Technology AB

Tietosuojavastaava: Mikael Söderberg, sähköposti: mikael.soderberg@voiapp.io

Käyntiosoite: Warfvinges väg 34, 112 51 Stockholm, Postiosoite: c/o Box 3147, 103 62 Stockholm

2. Henkilötietojen kerääminen, tarkoitus ja käyttö

Voi kerää henkilötietoja, jotka annat luodessasi tilin Voi Sovellukseen tai henkilötietoja, jotka luodaan käyttäessäsi Voi Sovellusta tai Palveluita.

Voi käsittelee henkilötietojasi seuraavan mukaisesti:

a) Käsittelemme seuraavia tietoja solmiaksemme, täyttääksemme ja hallinnoidaksemme sopimussuhdettamme (mukaan lukien maksujen käsitteleminen) kanssasi:

 • Sijaintitiedot;
 • Yhteystiedot (kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero);
 • Laitteen tunnus; ja
 • Voi Sovellukseen lataamasi kuvat skoottereista.

Laillinen perusteemme henkilötietojesi käsittelemiselle tätä tarkoitusta varten on sopimusvelvoitteidemme täyttäminen kanssasi (GDPR 6(1)(b) artikla).

b) Käsittelemme seuraavia henkilötietoja suorittaaksemme tilastollisia analyyseja ja analysoidaksemme tietoja, jotta voimme kehittää Palveluiden toiminnollisuuksia, turvallisuutta ja toimintatapoja, sekä analysoidaksemme markkinoita ja asiakkaita:

 • IP-osoite;
 • Tiedot laitteestasi; ja
 • Tiedot Voi Sovelluksen ja Palveluiden käytöstäsi.

Laillinen perusteemme henkilötietojesi käsittelemiselle tätä tarkoitusta varten on oikeutettu etumme kehittää Palveluitamme ja lisäämään ymmärrystämme markkinoista ja asiakkaista (GDPR 6(1)(f) artikla). Suoritamme analyysimme yllä mainittuihin tarkoituksiin käyttämällä anonymisoituja tietoja/kokonaistietoja. Yllä mainittu käsittely tapahtuu kuitenkin tietojen anonymisoimista ja/tai kokoamista koskevan menettelyn rajoissa.

c) Käsittelemme seuraavia henkilötietoja segmentoidaksemme ja analysoidaksemme sijaintitietoja, jotta voimme tarjota räätälöityä tietoa erityisiin mieltymyksiisi ja käyttäytymismalleihisi perustuen:

 • Sijaintitiedot

Laillinen peruste henkilötietojesi käsittelemiselle tätä tarkoitusta varten on sopimusvelvoitteidemme täyttäminen kanssasi, eli voidaksemme tarjota Palveluita (GDPR 6(1)(b) artikla).

Yllä mainitun lisäksi Voi saattaa käsitellä henkilötietojasi (kaikkia yllä mainittuja henkilötietoryhmiä) noudattaakseen lakeja ja säännöksiä tai tuomioistuimen määräyksiä (jolloin käsittelyn laillinen peruste on lakisääteinen velvoite (GDPR 6(1)(c)) tai suojellakseen Voin tai kolmansien osapuolten oikeuksia, esim. oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi (jolloin käsittelyn laillinen peruste on oikeutettu etumme suojella Voin tai kolmansien osapuolien oikeuksia (GDPR 6(1)(f)).

3. Henkilötietojen siirtäminen

Voi siirtää henkilötietoja seuraaville vastaanottajaryhmille:

 • IT-palveluiden tarjoajat. Näiden siirtojen tarkoitus on se, että pystymme tarjoamaan Sinulle kaikki Palveluiden toiminnot. Tällaiset palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietojasi henkilötietojen käsittelijöinä toimeksiannostamme ja puolestamme. Siirrämme henkilötietoja vain lakisääteisesti sallitun käsittelyn yhteydessä sellaisille palveluntarjoajille, jotka olemme huolellisesti valinneet ja joille olemme antaneet toimeksiannon kirjallisesti. Palveluntarjoajat vastaanottavat vain sellaisia henkilötietoja, jotka ne tarvitsevat suorittaakseen tehtävänsä.
 • Markkinointikumppanit. Näiden siirtojen tarkoituksena on suorittaa markkinointikampanjoita ja laillinen peruste on oikeutettu etumme suorittaa markkinointikampanjoita (GDPR 6(1)(f) artikla).
 • Konserniyhtiöt. Näiden siirtojen tarkoituksena on sisäinen hallinto ja Palveluiden tarjoaminen Sinulle. Laillinen peruste on oikeutettu etumme hallinnoida liiketoimintaamme ja näin ollen tarjota Palveluitamme (GDPR 6(1)(f) artikla).
 • Vakuutusyhtiöt. Näiden siirtojen tarkoituksena on käsitellä korvausvaatimuksia ja hallinnoida vakuutussopimuksiamme. Laillinen peruste on oikeutettu etumme käsitellä korvausvaatimuksia ja jatkuvasti hallinnoida vakuutussopimuksiamme (GDPR 6(1)(f) artikla).
 • Tuomioistuimet ja vastapuolet. Näiden siirtojen tarkoituksena on oikeusvaateiden laatiminen, esittäminen ja puolustaminen (tai tilanne, jossa meidät on asetettu konkurssiin). Laillinen peruste on oikeutettu etumme oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi ja puolustamiseksi (GDPR 6(1)(f) artikla.
 • Lainvalvontaviranomaiset, mukaan lukien poliisi. Näiden siirtojen tarkoituksena on avustaa lainvalvontaviranomaisia ja poliisia näiden suorittamissa tutkimuksissa siinä laajuudessa, kun meillä on velvollisuus näin toimia. Laillinen peruste on lakisääteisten velvoitteidemme noudattaminen (GDPR 6(1)(c) artikla).
 • Mahdolliset ostajat ja myyjät. Näiden siirtojen tarkoituksena on jakaa tietoja mahdollisten ostajien tai myyjien kanssa sellaisten liiketoimien (esim. yrityskauppojen) yhteydessä, jotka koskevat Voita. Laillinen peruste on oikeutettu etumme suorittaa yrityskauppoja (GDPR 6(1)(f) artikla).

Jos Voi jakaa henkilötietojasi EU/ETA:n ulkopuolelle, tämä tapahtuu ainoastaan sen jälkeen, kun on suoritettu suojatoimet riittävän tietosuojan tason varmistamiseksi, esimerkiksi sitoutumalla EU:n tietojen siirtoa koskeviin vakiosopimuslausekkeisiin tai varmistamalla, että henkilötietojen vastaanottaja kuuluu henkilötietojen siirtoa Yhdysvaltoihin koskevan Privacy Shield –järjestelyn piiriin. Saat lisätietoja henkilötietojesi suojaamiseksi tehdyistä toimenpiteistä siirrettäessä niitä ETA:n ulkopuolelle ottamalla Meihin yhteyttä.

4. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietojasi säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten henkilötietosi kerättiin. Tästä poiketen, jos käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi tai oikeutetun etumme perusteella, suostumuksesi peruuttaminen tai käsittelyn vastustaminen päättää henkilötietojen käsittelyn toimestamme. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tai käsittelyn vastustamista suoritettuun käsittelyyn eikä lakisääteiseen velvoitteeseen käsitellä henkilötietoja. Henkilötietoja, joita käsitellään Sinun ja Voin välisen sopimuksen solmimiseksi, suorittamiseksi ja hallinnoimiseksi käsitellään niin kauan, kun olet Voin asiakas ja Sinulla on Voi-tili. Jos tilisi irtisanotaan, poistamme henkilötiedot tililtäsi pois lukien sellaiset henkilötiedot, jotka Meidän on säilytettävä lakisääteisten vaatimusten vuoksi tai suojataksemme laillisia etujamme.

5. Markkinointi

Voimme lähettää Sinulle markkinointia Voin Palveluita koskien sekä markkinointia kolmansilta osapuolilta. Markkinointia voidaan lähettää sähköpostitse, push-ilmoitusten kautta tai sovelluksen sisällä. Markkinoinnin lähettämisen tarkoituksena on tiedottaa Sinulle Palveluistamme ja kolmansien osapuolien asiaankuuluvista tarjouksista. Voimme käsitellä henkilötietoja myös arvioidaksemme markkinointikampanjaa ja tähän voi sisältyä myös joidenkin henkilötietojen, pääasiassa sähköpostiosoitteiden, siirtäminen asiaankuuluvalle markkinointikumppanillemme.

Laillinen peruste Palveluitamme koskevan markkinoinnin lähettämiseksi ja markkinointikampanjoiden arvioimiseksi on oikeutettu etumme (GDPR 6(1)(f) artikla) tiedottaa Sinua Palveluistamme ja analysoida markkinointikampanjoidemme tuloksia. Voimme myös käsitellä henkilötietoja lähettääksemme Sinulle markkinointia kolmansilta osapuolilta antamasi suostumuksen perusteella (GDPR 6(1)(a) artikla). Voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen.

Voit aina jättäytyä pois suorittamiemme markkinointitoimenpiteiden piiristä joko suoraan markkinointiviestin kautta tai ottamalla Meihin yhteyttä sähköpostiosoitteessa info@voiapp.io.

6. Oikeudet ja yhteystiedot

Sinulla on tiettyjä oikeuksia suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Sinulla on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy tietoihin. Sinulla on oikeus saada vahvistus Meiltä siitä, että käsittelemme henkilötietojasi, mukaan lukien oikeus saada pääsy henkilötietoihisi ja saada sähköinen kopio henkilötiedoistasi.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen. Sinulla on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojesi päivittämistä tai korjaamista.
 • Oikeus suostumuksen peruuttamiseen. Siinä laajuudessa, kun henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi.
 • Vastustamisoikeus. Kun Voi käyttää oikeutettua etuaan (GDPR 6(1)(f) artikla) käsittelyn laillisena perusteena tai käsittely koskee suoramarkkinointia, Sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä. Tässä tapauksessa meillä voi olla oikeus jatkaa henkilötietojesi käsittelyä, jos voimme osoittaa huomattavan tärkeän oikeutetun edun käsittelyn jatkamiselle.
 • Oikeus tietojen poistamiseen (“oikeus tulla unohdetuksi”). Tietyissä tilanteissa, jos olet esim. vastustanut käsittelyä eikä meillä ole huomattavan tärkeää oikeutettua etua käsittelyn jatkamiselle, voit pyytää henkilötietojesi poistamista. Tämä ei kuitenkaan sovellu, jos meillä on lakisääteiden velvoite henkilötietojen käsittelylle tai muu oikeutettu tarkoitus, jota varten henkilötietojasi käsitellään.
 • Oikeus rajoittaa tietojen käsittely. Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, jolloin Voi pystyy ainoastaan säilyttämään henkilötietojasi, muttei käsittelemään niitä muihin tarkoituksiin.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Jos käsittely perustuu suostumukseesi (GDPR 6(1)(a) artikla) tai sopimukseen (GDPR 6(1)(b) artikla) ja henkilötiedot on saatu suoraan Sinulta, Sinulla on oikeus pyytää tietojen siirtoa, jolloin Sinulla on oikeus saada henkilötietosi yleisesti käytettävissä olevassa koneellisesti luettavassa muodossa.

Otathan meihin yhteyttä alla olevilla yhteystiedoilla halutessasi käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi. Voi vastaa pyyntöihisi yleensä kuukauden sisällä.

Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostiosoitteeseen: info@voiapp.io, tai lähettämällä postia osoitteeseen: Voi Technology AB, Lapinlahdenkatu 16, building 15c, 00180 Helsinki.

7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos sinulla on valituksia koskien suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyä, sinulla on oikeus tehdä valitus asuinmaasi tietosuojaviranomaiselle.

 • Ruotsissa ota yhteyttä Ruotsin Tietosuojaviranomaiseen (Sw. Datainspektionen)
 • Tanskassa ota yhteyttä Tanskan Tietosuojaviranomaiseen (Da. Datatilsynet)
 • Norjassa ota yhteyttä Norjan Tietosuojaviranomaiseen (No. Datatilsynet)
 • Suomessa ota yhteyttä Suomen Tietosuojaviranomaiseen (Fi. Tietosuojavaltuutettu)

8. Turvallisuus

Voin käyttämän teknologian tarkoituksena on yhdessä tämän Tietosuojaselosteen kanssa suojella henkilötietojasi luvattomalta pääsyltä ja käytöltä. Voimme päivittää näitä toimenpiteitä, kun uusia teknologioita saadaan käyttöön.

9. Muutokset Tietosuojaselosteeseen

Tätä Tietosuojaselostetta voidaan muuttaa Voin toimesta julkaisemalla uusi versio Tietosuojaselosteessa Verkkosivustolle ja Voi Sovellukseen. Jos muutokset johtuvat käsittelytoimissamme tapahtuvista muutoksista, ilmoitamme tästä lähettämällä Sinulle sähköpostin, joka sisältää tietoja muutoksesta.

Evästeet varmistavat, että sivuillamme surffailu on sujuvaa. here.