Kontakta oss
Voi swirl

Välj land

More languages

(Automatic translations by Google Translate)

Var inte ett rötägg

Det tar bara ett par sekunder att parkera ordentligt.

Delad rörlighet och
gemensamt ansvar

På Voi tror vi på säkra och inkluderande städer skapta för att leva i. Vi tror att hållbara resor är bättre för städer och miljö, och att dela dem med varandra fungerar bra för alla.

Vi vill förbättra rörligheten och inte hindra den. Med bra parkeringsinfrastruktur är elscooters inte i vägen för någon och kan säkert och smidigt släppa fram fotgängare och annan trafik. Men i många städer saknas denna infrastruktur och där måste vi hjälpas åt att hålla gator och trottoarer tillgängliga. De är, trots allt, inte avsedda som hinderbanor.

Genom delad rörlighet vill vi ta tillbaka områden från tung trafik och skapa utrymme för alla att ta sig dit de behöver – till fots, cykel eller scooter – inom 15 minuter. Men, denna vision kan bara bli verklighet så länge vi alla arbetar mot samma mål. Därför uppmanar vi dig att alltid parkera ordentligt och hjälpa till att hålla trottoarerna tillgängliga – för alla.

Så, hur ska du då parkera en Voiscooter?

Håll det snyggt. Placera din scooter parallellt med väggen – så nära som möjligt – i ett cykelställ eller inom en angiven parkeringszon. Ett bra tips är att parkera din scooter bredvid hinder som redan finns.

Blockera inte trottoaren. Lämna alltid minst två meter fritt och se till att inte hindra fotgängarnas framkomst. Dåligt parkerade fordon är inget annat än stundande olyckor.

Begränsa inte framkomligheten. Det är detsamma för alla fordon. Vi måste se till att inte blockera in- eller utgången till garage, busshållplatser, butiker, tunnelbanestationer, osv.

Blockera inte trafiken. Fråga dig om din parkering fungerar för andra. Parkera inte i vägen för andra fordon och håll vägar, cykelfält och övergångsställen fria.

Använd stödet. Se till att scootern förblir stående genom att använda stödet. En scooter som ligger ner kan utgöra rejäl fara för synskadade och personer med begränsad rörlighet.

Lär dig zonerna i appen. Parkeringszonerna i appen varierar mellan städer. Studera zonerna innan du åker och planera din parkering noga.

Såja, nu kan du titulera dig parkeringsexpert!

Rapportera en Voi

Om du har sett en Voi scooter eller elcykel där den inte borde vara kan du anmäla det här. Din rapport går direkt till Vois operativa enhet så att vi kan ta itu med saken.

ANMÄL NU

Alla vinner på bra parkering

Varje stad har sina transportutmaningar och möjligheter, och vi anpassar vår service därefter. Vi belönar bra parkeringsbeteende där det är möjligt och installerar parkeringsställ där vi kan. Läs mer om detta på vår blogg.