Kontakta oss
Voi swirl

Välj land

More languages

(Automatic translations by Google Translate)

Hjälp oss påverka hur du kan resa i staden

Nytt regleringsförslag försämrar transportomställningen

Regeringen planerar att införa ett nationellt regleringsförslag för elsparkcyklar som innebär att de endast får parkeras vid cykelställ eller särskilt utvalda platser. Möjligheterna att resa från en punkt till en annan riskerar därför att begränsas kraftigt från augusti.

Voi håller med om att det finns utmaningar kring parkering av elsparkcyklar. Men det är olyckligt att regeringen bortser från möjligheter att öka ordningen med hjälp av nya tekniska lösningar och smart reglering.

Läs mer

Din röst spelar roll

Genom att göra din röst hörd kan du påverka nya regleringsförslag och vara med i utformningen av framtidens mikromobilitet.

Du gör din röst hörd genom att signera vår namninsamling (tar endast 1 min) eller att skicka ett personligt mejl direkt till utvalda politiker.

Skriv under namninsamling

Flera kritiska till det nya förslaget

Voi menar att ett generellt förbud är fel väg att gå. Förslaget skulle försämra tillgängligheten till elsparkcyklar kraftigt eftersom det kan vara långt mellan parkeringsplatser, särskilt utanför stadskärnan. Det skulle även drabba cyklister, då många cykelställ redan är överbelastade. Även myndigheter såsom Transportstyrelsen,Trafikanalys och Åklagarmyndigheten är kritiska till regeringens förslag.

Voi tror på upphandling

Vois hållning är att det krävs en nationell genomlysning av rådande lagar för att säkerställa att kommunerna har rätt verktyg att reglera elsparkcyklar via en så kallad tjänstekoncessionsupphandling.

Upphandlingar har redan visats fungera bra i städer som Paris, London och Oslo, där kommunerna kan ställa tydliga krav inom hållbarhet, trafiksäkerhet, arbetsförhållanden, geografisk täckning, datadelning och servicedesign som främjar ordnad parkering. Genom upphandling får kommunen möjlighet att välja ut operatörer att samarbeta med, något som gynnar både staden och användarna.

Hur arbetar Voi för att förbättra parkering?

Problemen med parkering måste lösas men utvecklingen i vår bransch går blixtsnabbt med nya tekniska lösningar som bidrar till ordning och reda. Voi arbetar ständigt för att hitta de bästa tekniska lösningarna utan att göra avkall på användarvänligheten.

Tydlig information till användarna hur och var man får parkera.

Krav på fotografi av parkering efter avslutad resa.

Geofencing, som begränsar var det går att köra och parkera elsparkcyklar.

Läs mer om hur du parkerar rätt

Vois vision för hållbara transporter

Vi arbetar för att förändra resandet från grunden genom att tillgängliggöra hållbara alternativ. Vi vill att användare både i och utanför stadskärnan ska ha tillgång till delad mikromobilitet som elsparkcyklar. Tillsammans med kollektivtrafiken ökar vi tillgången till bilfritt, flexibelt och hållbart resande i städer.

Vill du engagera dig ytterligare?

Genom att skicka ett personligt mejl till politikerna kan du vara med och påverka utformningen av framtida och nuvarande regleringar av mikromobila tjänster. Exempel på frågor att ta upp i ett sådan mejl kan vara:

Hur kommer nuvarande regleringsförslag angående parkeringsförbud av elsparkcyklar att påverka dig som användare?

Kommer regleringen göra att du minskar eller helt slutar använda elsparkcyklar?

Ser du en problematik i att endast få parkera i cykelställ när många redan är fullt belastade?
 


Skicka ett personligt mejl

Skriv under namninsamling